PSYCH-K®

jednoduchá a bezpečná metoda odblokování podvědomých programů

Co je PSYCH-K® 


Psych-K je velmi zjednodušeně řečeno klíčem k psychice. Je to účinná, rychlá a spolehlivá metoda v odblokování negativních podvědomých programů, které nás neustále ovlivňují.

Jistě se vám už stalo, že se snažíte a snažíte myslet pozitivně, mít kolem sebe rozvěšené lístečky plné afirmací a účinek se v životě stále nechce dostavit. Opakovaně se vám vrací negativní myšlenky nebo pocity, kterých se nemůžete zbavit. 

Je to proto, že vědomím kontrolujete pouze 5% veškerého času, ale podvědomými programy je to neuvěřitelných 95%. Z toho vyplývá, že pokud si vědomě opakujete pozitivní myšlenky, jakmile se myšlením zaměříte na jiné téma, pozitivní myšlenka je pryč, neboť ji okamžitě vymaže podvědomí.


Autorem metody Psych-K je psychoterapeut Rob Williams a nejznámějším jejím propagátorem je přední buněčný biolog, otec epigenetiky a univerzitní pedagog  Dr. Bruce H. Lipton, PhD., autor světových bestselerů Biologie víry, Spontánní evoluce a Líbánkový efekt, který říká:

„PSYCH-K představuje jeden z nejdůležitějších procesů umožňující rychlou a účinnou změnu našich životů, která je nyní na planetě k dispozici.“
(www.brucelipton.com)

Proč máme negativní myšlenky, když je nechceme?

Podvědomé naprogramování vzniká hlavně v dětství, a to do sedmi let věku. V tomto období dítě bohužel nerozumí ironii, nadsázce, nemá nadhled a vše, co slyší, přijímá doslovně.

Malý příklad. Maminka, která jinak velice miluje svoji dceru, je při nákupu pod stresem, protože už měla být někde jinde, a dcera si začne vymáhat koupení sladkosti. Maminka jí zahrozí: Ty jsi ale ošklivá zlá holčička!“ Co se v podvědomí malé holčičky stane? Holčička nerozumí tomu, že maminka je pod stresem a řekla to v rozčilení, že ji má velice ráda a že ví, že holčička je hezká a hodná. Podvědomí dítěte, protože má k mamince emoční vazbu, „převezme“ sdělení doslova: „Jsem ošklivá a zlá, maminka mě proto teď nemá ráda.“ A nadělení je hotovo. Podvědomí pak v jakékoli situaci sděluje to, co přijalo: Jsem OŠKLIVÁ a ZLÁ. A máme vytvořený podvědomý program na celý zbytek života. V podvědomí samozřejmě máme nespočet různých programů, které nás ovlivňují. Některé nám v běžném životě nevadí a některé právě naopak znepříjemňují snahu žít harmonický život. A právě metoda PSYCH-K dokáže (se souhlasem podvědomí) přetvořit dané negativní nastavení.

Bezpečnost metody PSYCH-K®

Terapeut této metody není ani tak terapeutem, jako spíše průvodcem, nebo chcete-li facilitátorem. Terapeut komunikuje s vědomím a prostřednictvím svalového testu (známého například z metody One Brain) tvrzení ověřuje v podvědomí. Jinými slovy, je pro mne skutečně pravdou to, co tvrdím? Pro změnu v podvědomí není nutné hledání příčiny, a nehrozí tak riziko, že nedojde k „uhlazení“ otevřeného problému a stav se ještě nezhorší. Přetvoří se „pouze program“ a v minulosti tak problém přestane existovat automaticky a zůstane jen jako vzpomínka bez emocí. Už nás tedy netrápí, opakovaně jej neprožíváme ani se nám nepromítá jako nepříjemný pocit a myšlenka do každodenní skutečnosti. Prostřednictvím svalového testu samotné podvědomí povoluje a umožňuje, zda je bezpečné proměnu programu provést.

Stresové situace

Metoda PSYCH-K dokáže nejen přetvořit podvědomý program, ale dokáže také přetransformovat stresové situace. Nepříjemnou zkušenost z minulosti, ale i tu, která nás čeká v budoucnosti, jako je například zkouška u studentů, pak prožíváme v klidu, beze stresu.  

Psychoterapeut Rob Williams, autor a původce PSYCH-K®

o této metodě říká:

  • „neinvazivní, interaktivní proces změny s prokázaným úspěchem více než 25 let!“
  • „jednoduchý, ale výkonný proces změny podvědomých přesvědčení, které jsou samo-omezující a samo-sabotující“
  • „jedinečná směs různých nástrojů pro změnu, některé soudobé a některé starověké, odvozené ze současného neurovědního výzkumu, stejně jako starodávná mysl / tělesná moudrost“
  • „průlomový přístup k usnadnění změny na podvědomé úrovni, kde působí alespoň 95% našeho vědomí“
  • „proces, který přesahuje standardní metody vizualizace, afirmací, moci a pozitivního myšlení, zvláště účinný v oblastech změny chování, zvyků, wellness a snižování stresu“

Odkazy, více viz:

https://psych-k.com

www.brucelipton.com