PSYCH-K
jednoduchá a bezpečná metoda odblokování podvědomých programů

Co je PSYCH-K? 


Velmi zjednodušeně řečeno je to klíč k psychice. Účinná, rychlá a spolehlivá metoda, jak odblokovat negativní podvědomé programy, které nás neustále ovlivňují.

Jistě se vám už stalo, že se snažíte a snažíte myslet pozitivně, mít kolem sebe rozvěšené lístečky plné afirmací a účinek se v životě stále nechce dostavit. Opakovaně se vám vrací negativní myšlenky nebo pocity, kterých se nemůžete zbavit. 

Je to proto, že vědomím kontrolujete pouze 5% veškerého času, ale podvědomými programy je to neuvěřitelných 95%. Z toho vyplývá, že pokud si vědomě opakujete pozitivní myšlenky, jakmile se myšlením zaměříte na jiné téma, pozitivní myšlenka je pryč, neboť ji okamžitě vymaže podvědomí.


Autorem této metody je psychoterapeut Rob Williams a nejznámějším jejím propagátorem je přední buněčný biolog, otec epigenetiky a univerzitní pedagog  Dr. Bruce H. Lipton, PhD., autor světových bestselerů Biologie víry, Spontánní evoluce a Líbánkový efekt, který říká:

„PSYCH-K představuje jeden z nejdůležitějších procesů umožňující rychlou a účinnou změnu našich životů, která je nyní na planetě k dispozici.“
(www.brucelipton.com)

Proč máme negativní myšlenky, když je nechceme?

Podvědomé naprogramování vzniká hlavně v dětství, a to do sedmi let věku. V tomto období dítě bohužel nerozumí ironii, nadsázce, nemá nadhled a vše, co slyší, přijímá doslovně.

Malý příklad. Maminka, která jinak velice miluje svoji dceru, je při nákupu pod stresem, protože už měla být někde jinde, a dcera si začne vymáhat koupení sladkosti. Maminka jí zahrozí: Ty jsi ale ošklivá zlá holčička!“ Co se v podvědomí malé holčičky stane? Holčička nerozumí tomu, že maminka je pod stresem a řekla to v rozčilení, že ji má velice ráda a že ví, že holčička je hezká a hodná. Podvědomí dítěte, protože má k mamince emoční vazbu, „převezme“ sdělení doslova: „Jsem ošklivá a zlá, maminka mě proto teď nemá ráda.“ A nadělení je hotovo. Podvědomí pak v jakékoli situaci sděluje to, co přijalo: Jsem OŠKLIVÁ a ZLÁ. A máme vytvořený podvědomý program na celý zbytek života. V podvědomí samozřejmě máme nespočet různých programů, které nás ovlivňují. Některé nám v běžném životě nevadí a některé právě naopak znepříjemňují snahu žít harmonický život. A právě metoda PSYCH-K dokáže (se souhlasem podvědomí) přetvořit dané negativní nastavení.

Bezpečnost metody PSYCH-K

Terapeut této metody není ani tak terapeutem, jako spíše průvodcem, nebo chcete-li facilitátorem. Terapeut komunikuje s vědomím a prostřednictvím svalového testu (známého například z metody One Brain) tvrzení ověřuje v podvědomí. Jinými slovy, je pro mne skutečně pravdou to, co tvrdím? Pro změnu v podvědomí není nutné hledání příčiny, a nehrozí tak riziko, že nedojde k „uhlazení“ otevřeného problému a stav se ještě nezhorší. Přetvoří se „pouze program“ a v minulosti tak problém přestane existovat automaticky a zůstane jen jako vzpomínka bez emocí. Už nás tedy netrápí, opakovaně jej neprožíváme ani se nám nepromítá jako nepříjemný pocit a myšlenka do každodenní skutečnosti. Prostřednictvím svalového testu samotné podvědomí povoluje a umožňuje, zda je bezpečné proměnu programu provést.

Stresové situace

Metoda PSYCH-K dokáže nejen přetvořit podvědomý program, ale dokáže také přetransformovat stresové situace. Nepříjemnou zkušenost z minulosti, ale i tu, která nás čeká v budoucnosti, jako je například zkouška u studentů, pak prožíváme v klidu, beze stresu.  

Psychoterapeut Rob Williams, autor a původce PSYCH-K®

o této metodě říká:

  • „neinvazivní, interaktivní proces změny s prokázaným úspěchem více než 25 let!“
  • „jednoduchý, ale výkonný proces změny podvědomých přesvědčení, které jsou samo-omezující a samo-sabotující“
  • „jedinečná směs různých nástrojů pro změnu, některé soudobé a některé starověké, odvozené ze současného neurovědního výzkumu, stejně jako starodávná mysl / tělesná moudrost“
  • „průlomový přístup k usnadnění změny na podvědomé úrovni, kde působí alespoň 95% našeho vědomí“
  • „proces, který přesahuje standardní metody vizualizace, afirmací, moci a pozitivního myšlení, zvláště účinný v oblastech změny chování, zvyků, wellness a snižování stresu“

Odkazy, více viz:

https://psych-k.com

www.brucelipton.com